Microsoft Office Home and Student 2010 14.0.7015.1000

Microsoft Office Home and Student 2010 14.0.7015.1000

Microsoft – Commercial – iOS Windows
ra khỏi 18 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
Microsoft Office Home và sinh viên 2010 là một bộ các ứng dụng cần thiết phần mềm cho phép các nhà và các sinh viên để thực hiện nhiệm vụ nhanh hơn và dễ dàng hơn. Bộ phần mềm này bao gồm các phiên bản 2010 của Excel, Word, PowerPoint, và OneNote, trao quyền cho bạn để tạo ra tuyệt vời đang tìm kiếm tài liệu và bài thuyết trình, xây dựng bảng tính mạnh mẽ, và lưu trữ tất cả các ghi chú của bạn trong một vị trí trung tâm. Với thực đơn được cải thiện và công cụ, đồ họa nâng cao và khả năng định dạng, mới thời gian và các công cụ quản lý truyền thông, và thêm độ tin cậy và an ninh, văn phòng nhà và sinh viên 2010 làm cho nó dễ dàng hơn và thú vị hơn cho bạn để có được việc làm tại nhà hoặc tại nơi làm việc!

Tổng quan

Microsoft Office Home and Student 2010 là một Commercial phần mềm trong danh mục Kinh doanh được phát triển bởi Microsoft.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 4.367 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Microsoft Office Home and Student 2010 là 14.0.7015.1000, phát hành vào ngày 09/10/2013. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 05/03/2010.

Microsoft Office Home and Student 2010 đã chạy trên hệ điều hành sau: iOS/Windows.

Người sử dụng của Microsoft Office Home and Student 2010 đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Microsoft Office Home and Student 2010!

Cài đặt

người sử dụng 4.367 UpdateStar có Microsoft Office Home and Student 2010 cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Microsoft
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản